Aita-Etxe: Bizitegi-Hiribildua Zaharragoak
943 277 634 / 620 018 341

Pribatutasun politika

Abenduaren 13ko Norbere Datuen Babeserako 15/1999 Lege Organikoa (LOPD) betez, www.aitaetxe.com web orria erabilita guri emango dizkiguzun datu pertsonalak isilpean erabiliko ditugula eta fitxategi automatizatu batean sartuko ditugula jakinarazi nahi dizugu. Fitxategia "Aita-Etxe"-rena da, Intxaurrondo kalea, 40, 20013 Donostia, Gipuzkoa. "Aita-Etxe" behar bezala emana du izena Datuen Babeserako Espainiako Agentzian (www.agenciaprotecciondatos.org).

Zure datu pertsonalak galdesorta elektronikoa dagoen web orrian esandakoa egiteko erabiliko ditu "Aita-Etxe". Era berean, erakunde honek datuok gorde egin ahal izango ditu zure eskaerari erantzun ahal izateko edota gure jardunari buruzko informazioa bidatzeko (bai ohiko postaz, bai posta elektronikoz), betiere zure intereseko izango delakoan; kontrakoa jakinaraziko ez bazenigu, behintzat.

"Aita-Etxe" jakinarazi nahi dizu zure sarbide, zuzenketa, ezabaketa eta oposizio eskubideak erabil ditzakezula LOPDen aurrez ikusita bezala. Horretarako, gutun ziurtatua edo antzekoa ondoko helbidera bidali beharko duzu zure hartzea kreditatzeko, baita zure NANaren fotokopia ere: Intxaurrondo kalea, 40, 20013 PK Donostia, Gipuzkoa.

"Aita-Etxe" bezeroen eta erabiltzaileen gaineko informaziorik edota daturik hirugarren pertsonei ez die saltzen, uzten, alokatzen edota transmititzen, inolaz ere.

"Aita-Etxe" web orrian ez duela cookies delakorik erabiltzen jakinarazi nahi dizu.

"Aita-Etxe" emandako datuak egiazkoak direla bermatu behar du erabiltzaileak, eta bere gain hartu beharko du, gainera, datuak aldatuko balitu Orfeoiari jakinaraztea. Erabiltzaileak bere gain hartu beharko ditu, era berean, "Aita-Etxe"-ari edota beste hirugarrenen bati gezurrezko datuak erabiltzeagatik, zehatzak ez direnak edo eguneratu gabeak erabiltzeagatik eragindako kalte-galerak. Pribatutasun-politika honen arabera, erabiltzaileak hirugarren pertsonen daturik ez du sartu behar baldin eta haren baimena ez badu aldez aurretik. Hala egingo balu, erabiltzailearen ardura izango litzateke.

Adin txikikoak diren haur eta gazteek gurasoen edota tutoreen onespena behar dute datuak "Aita-Etxe"-aren web orriari eman ahal izateko.

"Aita-Etxe" datu pertsonalen legez kanpoko aldaketa, galtzea, trataera edota sarbidea ekiditeko hartu beharreko neurriak hartuta ditu; kontuan hartuta uneoro teknologiaren egoera, gordetako datuen natura eta datu horiek dituzten arriskuak, bai giza jarduerarenak, bai medio fisiko edo naturalak eragindakoak. Dena de, erabiltzaileak jakin behar du Internet segurtasun neurriak ez direla menderaezinak.

"Aita-Etxe" berea du pribatutasun-politikako irizpideak aldatzeko eskubidea; lege aldaketa bat delako, jurisprudentzia aldaketa delako, edo enpresaren praktika aldatu delako. "Aita-Etxe" aldaketaren bat egingo balu web orrian argitaratuko du; hala indarrean den pribatutasun-politikaren berri jakin ahal izango du erabiltzaileak. Edonola ere, erabiltzaileekin den harremana web orrira sartzerako garaian indarrean den araudiak aurrez ikusten duenaren araberakoa izango da.

Web orri honetan dauden galdesortak betetzeak zera esan nahi du: erabiltzaileak baimena erabat ematen duela datu pertsonalak "Aita-Etxe"-aren fitxategi automatizatuan sartzeko aipatutako erabilera izan dezaten.

Jabetza intelektuala

Web orri honetan den ikus-entzunezko material guztia, erregistratutako markak edo jabetza intelektualari dagokion edozein elementu "Aita-Etxe"-rena dira, eta autoreen eskubideen babesa dute. Debekatua dago materiala aldatzea, kopiatzea, uztea, transmititzea eta zabaltzea horretarako baimenik izan ezean. Web orri honetako materiala ezin da aldatu, saldu, merkatuan ipini, erabili edo banatu irabazi asmoarekin.

© "Aita-Etxe". Eskubide guztiak erreserbatuta.